Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej
Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej to nic innego jak poprawa współczynnika mocy biernej (czytaj). Najczęstszym aspektem wyboru kompensacji mocy biernej jest czynnik finansowy, wynikający z rachunku za energię elektryczną. Po założeniu kompensacji mocy biernej można zredukować opłaty za energie o 20% a w niektórych przypadkach nawet do 45%.

Na podstawie analizy wielkości i kosztów zużycia energii biernej indukcyjnej wykonanej podczas audytu dokonujemy kalkulacji opłacalności zastosowania układów do kompensacji mocy biernej.
Koszty energii biernej indukcyjnej występują u odbiorców energii jako efekt nadmiernego jej zużycia w stosunku do pobieranej energii czynnej. Wielkość tą określa współczynnik tgφ którego dopuszczalna wartość jest ustalana przez dostawcę energii elektrycznej i standardowo wynosi 0,4 (w niektórych przypadkach 0,2). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu naliczane są koszty wg taryfy danego dystrybutora.
W przypadku energii biernej pojemnościowej (rzadziej występującej w rozliczeniach) koszt nie zależy od proporcji do poboru energii czynnej ale jest wprost rozliczany poprzez przemnożenie zużycia i ceny za kVArh
Energia bierna w przeciwieństwie do czynnej nie może być zamieniona na inną postać energii (mechaniczną, cieplną) co oznacza, że nie jest to energia użyteczna. Służy ona do wytworzenia pola elektromagnetycznego w uzwojeniach maszyn i urządzeń elektrycznych, pobierana jest przez pojemność kabli i kondensatorów energetycznych. Jej przepływ mimo, iż niekorzystny jest nieodzownym elementem pracy urządzeń elektrycznych takich jak transformatory, silniki elektryczne, kondensatory i kable energetyczne. Celem kompensacji mocy biernej jest:
• ograniczenie do zera kosztów zużycia energii biernej
• zmniejszenie strat mocy czynnej, przesyłu energii elektrycznej
• zmniejszenie spadku napięć w sieciach,
• zwiększenie przepustowości układu zasilania linii, transformatorów
• poprawa jakości energii elektrycznej
Wynikiem właściwie dobranej, zaprojektowanej i zamontowanej baterii kondensatorów jest oprócz zredukowania kosztów zużycia energii biernej zmniejszenie wielości zużycia energii czynnej o 3- 7% poprzez wspomniane zmniejszenie strat.
Każda modernizacja, która przywróci sprawność systemu przyniesie wymierne korzyści finansowe.

Informacje

Jak interpretować moc bierną ?
Moc (energia) bierna indukcyjna występuje wyłącznie w obwodach prądu zmiennego. Przepływa miedzy źródłem a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę. Jest potrzebna do zwbudzania zmiennych pól magnetycznych silników, magnesowania rdzeni transformatorów oraz ładowania pojemności linii przesyłowych napowietrznych i kablowych.

Czy są jakieś ujemne skutki przepływu mocy biernej ?
Tak. Przepływ mocy biernej od źródła do odbiornika obciąża prądowo kable i linie co zmniejsza ich przepustowość, wywołuje dodatkowe spadki napięć i powoduje straty mocy czynnej.

Jakie urządzenia są głównymi odbiornikami mocy biernej ?
Wszystkie urządzenia indukcyjne pobierają moc bierną. Jednak najwięcej mocy biernej pobierają silniki asynchroniczne, szczególnie te pracujące na biegu jałowym, słabo obciążone transformatory, zgrzewarki, spawarki oraz nieobciążone linie przesyłowe i długie linie kablowe.

W jaki sposób można ograniczyć pobór mocy biernej ?
Pobór mocy biernej można ograniczyć przez odpowiedni dobór obciążenia dla transformatorów, ograniczenie pracy silników na biegu jałowym, ograniczenie pracy spawarek i zgrzewarek na biegu jałowym oraz właściwy remont silników.

Na czym polega kompensacja mocy biernej ?
Kompensacja mocy biernej polega na jej wytworzeniu w miejscu zapotrzebowania. Dzięki temu nie trzeba jej przesyłać od wytwórcy do odbiorcy więc tymi samymi linia elektroenergetycznymi można przesłać większą moc czynną.

W jaki więc sposób można wytworzyć moc bierną w miejscu jej zapotrzebowania ?
Moc bierną można wytworzyć w miejscu zapotrzebowania przy pomocy kompensatora synchronicznego lub baterii kondensatorów.

 

Kontakt:
tel. 443070777
e-mail: poczta1@adel.net.pl
 
 

 

Dodaj komentarz